Obaloutvrde

Obaloutvrde su gradnje na obalama riječnih korita kojima se obala zaštićuje od erozije, umiruje vodni tok i postiže geometrijski pravilan oblik obale, služi za oblaganje pokosa kanala, ali obzirom na svoju izuzetnu veliku čvrstoću i visinu od 8 cm i 20 cm pogodna je za popločavanje terena sa teškim prometom.